Aktualności

Cracow Art Week Krakers

Muzeum Farmacji UJ CM bierze udział w X jubileuszowej edycji Cracow Art Week Krakers 2021.   W dniach 15 – 20 czerwca w godzinach otwarcia Muzeum Farmacji można oglądać prace artystów, wkomponowane w stałą ekspozycję Muzeum.  Artyści stworzyli prace w kontekście własnych spostrzeżeń względem pochodzącej z wnętrzności kaszalotów ambry. Dzięki szczególnym zbiorom Muzeum Farmacji prace mogą egzystować w osobliwych okolicznościach. Ambra to wydzielina tworząca się […]

Profesor Wojciech Roeske (1916-2001) w 20 rocznicę śmierci

  Prof. dr hab. Wojciech Roeske W dniu 25 kwietnia mija 20 rocznica śmierci Profesor Wojciech  Roeske, wybitnego historyka farmacji, który przez ponad 20 lat (1965-1986) prowadził nasze Muzeum, zapisując się złotymi zgłoskami w jego historii. Profesor zostawił po sobie bogaty dorobek naukowy z zakresu historii farmacji i muzealnictwa, godnie reprezentował polskich farmaceutów na licznych kongresach międzynarodowych, a także wystarał się u władz miasta Krakowa przyznanie promesy nowej siedziby dla […]

10 rocznica śmierci dr Krzysztofa Kmiecia

13 marca 2021 roku przypada 10 rocznica śmierci znanego i cenionego krakowskiego farmaceuty i grafika Krzysztofa Kmiecia (1950-2011). Ze względu na obecną sytuację pandemiczna zaplanowane wcześniej uroczystości jubileuszowe zostały przesunięte na czas późniejszy, natomiast w Muzeum Farmacji została udostępniona wystawa pt. Motywy roślinne w ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia, prezentująca 125 ekslibrysów farmaceuty-artysty. Krzysztof Kmieć zawodowo był związany z Katedrą Farmakognozji UJCM, a hobbystycznie tworzył z ogromną pasją i zaangażowaniem ekslibrysy. W ciągu 25 lat […]

Pięćdziesiąta rocznica śmierci dra Stanisława Pronia (1892–1971)

W tym roku, 30 stycznia przypada pięćdziesiąta rocznica śmierci dra Stanisława Pronia, założyciela Muzeum Farmacji UJ CM w Krakowie. Z jego inicjatywy, w 1946 roku przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie zaczęto tworzyć Muzeum Aptekarstwa Ziemi Krakowskiej, obecnie Muzeum Farmacji UJ CM. Stanisław Proń jako pierwszy dyrektor placówki przez ponad 18 lat starał się o jej rozwój i pozyskiwanie nowych eksponatów, związanych z historią farmacji i aptekarstwa. W wyniku […]

Skip to content