Leszek Jan Ekiert (1953-2002)

 

W tym roku, 4 września przypada 20. rocznica śmierci długoletniego dyrektora Muzeum Farmacji, dr. Leszka Ekierta, który kierował Muzeum w latach 1989–2002.

Dr Leszek Jan Ekiert urodził się 27 grudnia 1953 r. w Kamieniu Pomorskim. Pięć miesięcy później jego rodzina przeprowadziła się do Makowa Podhalańskiego. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej, a do liceum w Suchej Beskidzkiej. Studiował na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Krakowie. Studia te ukończył w 1977 r. z wyróżnieniem, uzyskując stopień magistra farmacji.

W latach 1977–1985 Leszek Ekiert był asystentem w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego AM. W tym okresie, a także później, opublikował, wspólnie z innymi autorami, kilkanaście prac, głównie o tematyce chromatograficznej. Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskał w 1985 r. na podstawie dysertacji „Zależność pomiędzy chromatograficznymi parametrami retencji a strukturą związków organicznych”, za którą otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Po ukończeniu kursu psychologii i pedagogiki, organizowanym przez Studium Podyplomowe UJ, a także Studium Muzeologicznego UJ, w 1989 r. objął stanowisko dyrektora Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ. Stało się to na rok przed przeniesieniem zbiorów Muzeum z ul. Basztowej 3 do nowej siedziby przy ul. Floriańskiej 25. Dr Leszek Ekiert kierował przeprowadzką i aranżacją stałej ekspozycji, którą otwarto w marcu 1991 r. Jako dyrektorowi Muzeum Farmacji powierzono mu również wykłady dla studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ z historii farmacji i propedeutyki farmaceutycznej. Był też opiekunem kilkudziesięciu prac magisterskich z zakresu historii leków, aptekarstwa i prawodawstwa farmaceutycznego.

Dr Leszek Ekiert opublikował kilkadziesiąt artykułów z dziedziny historii farmacji, w większości na łamach „Farmacji Polskiej”, wśród nich kilka publikacji na temat alchemii, którą szczególnie się interesował. Był też współautorem albumu „Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego”. W 1998 został członkiem Komisji Historii i Filozofii Medycyny PAN w Krakowie, a w latach 1993–1998 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Historii Farmacji krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (1993–1998). Był także redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Farmacja Krakowska” (1993–1995), poświęconego zagadnieniom historii farmacji,

Za swoją działalność – naukową, redakcyjną i organizacyjną – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego odznaczył go Medalem im. Szastera, a także Medalem im. Ignacego Łukasiewicza. W 1999 r. został przyjęty w poczet członków Międzynarodowej Akademii Historii Farmacji. Wręczenie dyplomu i medalu tej Akademii miało miejsce we Florencji podczas 34. Międzynarodowego Kongresu Historii Farmacji.

Jako dyrektor Muzeum był bardzo życzliwy dla współpracowników. Każdemu z nich proponował podjęcie dodatkowych studiów, zachęcał do udziału w zjazdach naukowych, sugerował tematy artykułów, mobilizował do rozwoju naukowego. Często zapraszał kolegów do swojego gabinetu, po to tylko, żeby chwilkę porozmawiać, interesował się sprawami prywatnymi, doradzał i wspierał. Był człowiekiem życzliwym, koleżeńskim i towarzyskim i takim właśnie został zapamiętany.

Dr Leszek Ekiert zmarł w Krakowie, 4 września 2002 roku, w wieku 48 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Makowie Podhalańskim.

 

Skip to content