Pięćdziesiąta rocznica śmierci dra Stanisława Pronia (1892–1971)

W tym roku, 30 stycznia przypada pięćdziesiąta rocznica śmierci dra Stanisława Pronia, założyciela Muzeum Farmacji UJ CM w Krakowie. Z jego inicjatywy, w 1946 roku przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie zaczęto tworzyć Muzeum Aptekarstwa Ziemi Krakowskiej, obecnie Muzeum Farmacji UJ CM. Stanisław Proń jako pierwszy dyrektor placówki przez ponad 18 lat starał się o jej rozwój i pozyskiwanie nowych eksponatów, związanych z historią farmacji i aptekarstwa. W wyniku kwerendy, prowadzonej przez niego z wielkim zaangażowaniem na terenie całej Polski, powstała kolekcja, sukcesywnie wzbogacana, należąca obecnie do najważniejszych w Europie. Historię tworzenia krakowskiego Muzeum Farmacji Stanisław Proń utrwalił we wspomnieniach zatytułowanych „Szukałem człowieka”, które zostały wydane przez Muzeum Farmacji w 2016.

Dr Stanisław Proń spoczywa na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Skip to content