10 rocznica śmierci dr Krzysztofa Kmiecia

13 marca 2021 roku przypada 10 rocznica śmierci znanego i cenionego krakowskiego farmaceuty i grafika Krzysztofa Kmiecia (1950-2011). Ze względu na obecną sytuację pandemiczna zaplanowane wcześniej uroczystości jubileuszowe zostały przesunięte na czas późniejszy, natomiast w Muzeum Farmacji została udostępniona wystawa pt. Motywy roślinne w ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia, prezentująca 125 ekslibrysów farmaceuty-artysty.

Krzysztof Kmieć zawodowo był związany z Katedrą Farmakognozji UJCM, a hobbystycznie tworzył z ogromną pasją i zaangażowaniem ekslibrysy. W ciągu 25 lat pracy artystycznej wykonał ich 2873, najczęściej w technice linorytu. Tematyka tych maleńkich dzieł była bardzo różnorodna. Wśród znaków graficznych adresowanych do farmaceutów rozpoznajemy sporo roślin leczniczych, a zwłaszcza ulubionego kasztanowca, który był także tematem Jego rozprawy doktorskiej. Swoje prace Krzysztof Kmieć prezentował na ponad 160. wystawach zbiorowych i ponad 130. indywidualnych w kraju i zagranicą. Jego ekslibrisy znajdują się w zbiorach polskich i zagranicznych.

Ukazało się kilka albumów ilustrujących jego twórczość: Ekslibrisy historyków farmacji, współautor (2002); Motyw konia w ekslibrisie, (2002); Ekslibrisy farmaceutów, (2004); Ignacy Łukasiewicz i jego dzieło w ekslibrisie, współautor (2004); Rośliny lecznicze w Panu Tadeuszu (2005, 2010); Ekslibrisy (2005); Ekslibrisy aktorów polskich (2006); Góry w ekslibrisie (2005); Święci Kosma i Damian patroni farmacji jako motyw ekslibrisu, współautor (2005); Ekslibrisy wierszem pisane, współautor (2005); Kraków i Krakowianie (2007); Ekslibrisy. Żywioł wody (2009); Ekslibrisy. Artyści sceny, Baden – Szwajcaria (2009); Medycyna. Ziołolecznictwo. Sacrum. Ekslibrisy, Kraków (2009); Ekslibrisy polskich olimpijczyków, Kraków – Warszawa – Vancouver (2010) i inne.

Był również zapalonym podróżnikiem, od lat 70. uczestniczył w wielu wyprawach i wyjazdach do egzotycznych regionów świata – szczególnie do Azji i Ameryki Południowej.

Odznaczenia i wyróżnienia doktora Kmiecia: tytuł Pasjonata Farmacji w plebiscycie „Gazety Farmaceutycznej” (2003), Medal im. Ignacego Łukasiewicza przyznany przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (2004), Odznaka Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia” (2010) oraz Medal im. Bronisława Koskowskiego i wyróżnienie: Mecenas Samorządu Aptekarskiego przyznane pośmiertnie przez Naczelną Izbę Aptekarską (2014). Był członkiem Międzynarodowej Akademii Historii Farmacji i Małopolskiej Rady Olimpijskiej. Krzysztofa Kmiecia pamiętamy jako człowieka wielu pasji, który kochał życie, we wszystkim co robił odnajdywał radość, którą dzielił się z otoczeniem.

Krakowskie Muzeum Farmacji aktywnie działa na rzecz popularyzowania artystycznej schedy tego nietuzinkowego farmaceuty. Podczas uroczystości w pierwszą rocznicę śmierci dr. Kmiecia, w 2012 roku grupa przyjaciół artysty przykazała do naszych zbiorów portretu artysty.

W latach następnych wspólnie z Muzeum Farmacji UJ CM i Galerią Ekslibrisu Domu Kultury „Podgórze” zorganizowano dwie wystawy ekslibrysów Jego autorstwa: Farmacja i farmaceuci (2014) oraz Góry na ekslibrysach Krzysztofa Kmiecia (2015).

Skip to content