Students

Kryteria dla osób zainteresowanych realizacją pracy magisterskiej w Muzeum Farmacji UJ CM:

Prace przygotowywane w Muzeum Farmacji UJ CM dotyczą dziedziny nauk farmaceutycznych, ale także nauk humanistycznych (historia), dlatego też osoby chcące je realizować muszą spełniać następujące kryteria:

  • umiejętność korzystania ze źródeł historycznych
  • zainteresowanie historią farmacji
  • umiejętność logicznego i poprawnego stylistycznie formułowania myśli, analizowania materiału i wyciągania wniosków
  • systematyczność
Skip to content